Gırtlak ve Ses Teli Ameliyatı

Gırtlak dil kökü ile soluk borusu arasında yerleşmiş ve solunum yolu ile alınan zararlı etkenlere açık bir bölgedir. Ayrıca ses tellerini de içermesi bakımından sesin oluştuğu organımız da burasıdır. Günümüzde sigara ve kirli hava maruziyetine bağlı olarak ne yazık ki gırtlak kanserleri hala sık görülen kanserler arasında bulunmaktadır. Erken dönemde yakalanması durumunda maksimum organ koruyucu prosedürler ile ameliyat mümkün iken ilerleyen olgularda gırtlağın tamamı alınmakta ve boyunda kalıcı delik açılmakadır. Bu durumdan kaçınmamın en mantıklı yolu sigara içmemektir. Ses tellerinin iyi huylu hastalıkları olarak da doğumsal ses teli kistleri, sesin yanlış ve aşırı kullanılmasında bağlı nodüller, polipler, sulkus dediğimiz ses teli aksı üzerinde yerleşimli çukurlaşmalar, özellikle mide reflüsüne bağlı oluşan granülomlar sayılabilir. Bu hastalıklar maksimum koruyucu yöntemlerle cerrahi ve medikal olarak tedavi edilmelidir. Ses telli nodülü ve sulkus için ses terapisi ayrı öneme sahiptir.

Baş Boyun Cerrahisi Hizmetleri

  • Boyun Ameliyatı
  • Bademcik Ameliyatı
  • Tükürük Bezi Ameliyatı
  • Gırtlak Ve Ses Teli Ameliyatı
  • Sinüs Ameliyatı (Endoskopik)

Hızlı İletişim